Čtyři motivační faktory / odpor ke změně

Tvrzení „Lidé mají odpor ke změnám“ je mylné. Problém je v tom, že k provedení změny musí být dostatečný důvod.
 • PŘÍNOS (plus pro změnu)
  •  Přínos změny nemusí všichni vnímat jako přínos a není jediným faktorem potřebným pro změnu, jak se někdy omylem domníváme. 
 • NÁMAHA (mínus pro změnu)
  • Námaha a rizika spojená se změnou nemusí vyvážit přínos změny, přínos nemusí stát za to.
 • VAZBA (plus pro setrvání)
  • Změna může někoho nutit opustit něco nebo někoho, na čem mu záleží, a nemá k tomu v rámci změny odpovídající řešení. 
 • NEBEZPEČÍ (mínus pro setrvání)
  • Stávající stav nevyvolává dostatečné nebezpečí, aby se vyplatilo překonat námahu a získat přínos ze změny. 
 

Všechny tyto důvody jsou legitimní a různé faktory musí různým lidem dát dostatečnou odpověď a řešení. Hledání uspokojivého řešení pro všechny zainteresované strany (Win-Win), tj. bez kompromisů, je klíčové. Jednotlivci mají odlišný stav vnímání těchto faktorů, nicméně některé z těchto faktorů mohou být vnímány společně pro vybrané skupiny jednotlivců, což usnadní hledání řešení.

Když "pro" nevyváží "proti" u všech 4 faktorů, vznikne konflikt, bojkot změny, případně změna nepřinese efekt.