TWINERA je poradenská společnost poskytující odborné znalosti v řadě oblastí organizačních, obchodních, rozvojových a provozních změn a zlepšení. Poskytuje pomoc s identifikací kořenových příčin klíčových překážek, které brání organizaci v dosažení cíle. Pomáhá následně s vytvořením strategie a taktických kroků k jejich řešení včetně případného řízení změny nebo dohledu nad ním. Taktické změny představují někdy jenom vylepšení procesu, někdy jde o náročnější změny přístupů, pravidel nebo kultury společnosti a někdy jde naopak o rozsáhlejší transformační nebo technologické změny. Záleží na cíli a konkrétní situaci, ve které se daná organizace nachází.

Náš konzultační přístup:

Vy jste tvůrci vlastní strategie v rámci svých specifických podmínek. 

My jsme v roli průvodce v postupech při její tvorbě: 

  • jak identifikovat kritická omezení organizace pro dosažení cíle a jejich kořenové příčiny
  • jak z omezení vytěžit maximum, pokud je procesní nebo technologické
  • jak ho efektivně překonat a nevytvořit s tím nechtěné jiné
  • jak se vyhnout kompromisním řešením
  • jak porozumět odporu ke změnám a jak je před změnou ošetřit
  • jak naplánovat změnu a jak ji řídit
 

Realizaci změny pomáháme řídit nebo dohlížet nad jejím řízením, aby dosažení cíle nezůstalo jenom v představách tvůrců, v plánech, ale stalo se nakonec skutečností.