Jak provést změnu rychle a se zásadním dopadem?

Znalost kritického omezení a jeho příčin je základem pro změnu, ale pro její realizaci zdaleka nestačí. V průběhu analýzy a návrhu řešení je nutno zajistit u všech zúčastněných stran shodu nad jeho řešením. Každý člověk je ovlivňován 4 faktory při rozhodování o změně. Jejich neošetření může zabránit provedení změny nebo omezit její rozsah a dopad. Při analýze a plánování změny je potřeba postupovat několika postupnými kroky, které nelze přeskočit.

  • Zaměření na klíčové omezení (efekt páky)
  • Porozumění 4 faktorům umožňující provedení změny (nelze vynechat)
  • Znalost pořadí 6 stupňů v  návrhu změny (nelze přeskočit)

Zajištěním všech 3 výše uvedených podmínek mohou i náročné transformační změny v organizacích proběhnout bezkonfliktně, rychle a s přínosem pro všechny strany.