Hodina ztráty na úzkém místě je hodinou ztráty pro celou organizaci

Snažíte se mít všechny týmy nebo pracovní místa efektivní a maximálně využity? Pokud ano, potom je celý provoz pravděpodobně paradoxně neefektivní

Pro realizace formou projektového řízení přejděte na sekci Projekty.

Typická situace v realizacích (výrobě, provozu, službách, zakázkách)

  • Slíbené termíny se často nedodrží
  • Dodací lhůty jsou příliš dlouhé
  • Neustále probíhá vnitřní boj o kritické zdroje, o pracoviště, apod., dochází k častým eskalacím
  • Zásoby a rozpracovanost je vysoká
  • Zákazníci si stěžují na zpoždění dodávky
  • Metody TQM, Lean, Six Sigma, Kanban, JIT přinesly z hlediska zisku pouze částečné zlepšení

Podstata problému

V každém systému, ve kterém na sebe činnosti vzájemně navazují, je právě jen jedno místo, které může být aktivním omezením pro celek (úzké hrdlo). Každé nevyužití tohoto místa při dostatečné poptávce trhu, je ztrátou pro celou organizaci.

Snaha o maximální efektivitu každého místa, operace nebo oddělení, které nejsou aktivním omezením, může snadno:

  • ohrozit právě využití úzkého hrdla
  • vytvářet nadbytečnou rozpracovanost napříč organizací (vázané investiční prostředky a zásoby)
  • prodlužovat průběžnou dobu výroby nebo zakázek
  • vyvolat vznik zdánlivě úzkých míst
  • způsobit zmatek v prioritách a příliš časté eskalace

Řada metod na zlepšení výroby nebo provozu významně pomohla v situacích, kdy došlo k vyššímu využití úzkého místa nebo k synchronizaci ostatních míst s úzkým místem. Naopak přinesla minimální nebo negativní dopad v případě, že nerozlišila úzké místo, nebo ho dokonce omezila.

Pokud je úzké místo každou chvíli někde jinde (cestuje), potom se v naprosté většině případů jedná o důsledek chybějící synchronizace, který vyvolává snaha o maximální efektivitu každého místa.

Směr řešení

Prvním krokem by měla být identifikace úzkého místa. Není nutné se napoprvé „trefit“.  Při pokusu o synchronizaci se skutečné aktivní úzké místo velmi rychle projeví.

Úzké místo by mělo být stále chráněno rezervou (zásobou práce) proti nahodilostem, které před ním v procesu vznikají.

Dokud není úzké místo plně využito, není nutné do jeho posílení ihned investovat prostředky. Zůstane-li při plném využití stále aktivním úzkým místem, následně má smysl zvažovat investici do jeho rozšíření. Jedná se potom o investici s nejvyšší návratností, protože přináší významný skok ve výkonnosti celé organizace. V tomto okamžiku se obvykle aktivuje další (nové) úzké místo jinde (uvnitř nebo vně dané jednotky, příp. celé organizace). Zvyk velmi často brání uvědomění si tohoto přesunu. Změny v poptávce na trhu, v produktech, atd. mohou být velmi zásadní a rychlé. Je třeba neustále kontrolovat, jestli při nich nedochází ke změně aktivního úzkého místa.

Nejtěžší úlohou je zajištění synchronizace všech neúzkých míst s úzkým místem (především změna chování). V první řadě tedy musí dojít k zabránění snahy o efektivitu každého místa procesu a jeho nahrazení synchronizací ke společnému úzkému místu. Neúzká místa nedrží a nevytváří zásoby, výjimkou je situace, kdy: 

 • jejich kapacita je velmi blízká kapacitě úzkého místa a neměly by dostatek kapacit dohnat běžné výkyvy.
 • jde o poslední operaci (např. expedice) před předáním zákazníkovi, kdy běžné výkyvy by mohly ohrozit termín dodání
 
Aplikace metod jako Lean, JIT, Kanban na neúzká místa je efektivním nástrojem a naopak jejich aplikace na úzké místo kriticky ohrožuje výkon celé organizace. Jejich plošné nasazení, bez rozlišení o jaké místo jde, přineslo tak v mnoha organizacích velké rozčarování.

Cílový stav

Výroba nebo provoz zaměřený na maximální využití úzkého místa stabilizuje a synchronizuje navazující operace. Chrání úzké místo, a tak může dojít typicky k následujícím pozitivním změnám:

  • zvýšení celkové produkce (20-200%)
  • podstatnému snížení zásob a rozpracované výroby (>30%)
  • zkrácení průběžných dob (>50%) a plnění termínů zákazníkům (>95%)
  • zvýšení kvality produktů a spokojenosti zákazníků

Na rozdíl od úzkého místa neplní ostatní pracoviště, týmy apod. maximální efektivitu, ale dodržují pravidla synchronizace s úzkým místem – čekají, dokud na ně nepřijde řada, a potom zpracovávají bez přerušení požadované úlohy, dokud je nedokončí, potom znovu čekají. Čekání většinou využívají pro podpůrné aktivity (údržba, administrativa, příprava, úklid, apod.).