Šest stupňů shody pro provedení změny

Aby došlo ke shodě a provedení změny, musí identifikace a řešení problému projít několika kroky (stupni) v konkrétním pořadí:

  1. PROBLÉM
  2. SMĚR
  3. ŘEŠENÍ
  4. POSTRANNÍ EFEKT
  5. IMPLEMENTACE
  6. ODVAHA

Pokud nebylo dosaženo shody na podstatě problému a cíli, nemá smysl zabývat se řešením. 

Jestliže nedošlo ke shodě na směru hledání řešení, nemá smysl popisovat a diskutovat způsob řešení.

V případě, že nebyl odsouhlasen návrh řešení, nemá smysl řešit postranní efekty změny a implementační kroky. 

Dokud nedojde ke shodě nad návrhem řešení a ošetření vedlejších negativních efektů změny, nemá smysl zabývat se jednotlivými implementačními kroky.

Jakmile není shoda v implementačních postupech změny, nelze očekávat připravenost a shodu na spuštění změny.

I po překonání předchozích stupňů může nepopsatelný strach ze spuštění zásadní změny tuto změnu zablokovat. To většinou nastane díky nedokončení některého z předcházejících stupňů nebo neošetření 4 faktorů změny. Nicméně taková situace nemusí vždy nastat.

Při dodržení pořadí těchto stupňů obvykle nedochází k odporu ke změně, protože v průběhu budování jednotlivých stupňů (především 3-5) se postupně ošetří všechny čtyři faktory změny tak, že „pro“ převáží nad „proti“ u všech zainteresovaných stran.