TWINERA - poradenské služby v oblasti kritických omezení organizací

Vysokého výkonu organizace lze dosáhnout zaměřením na jedno klíčové omezení v daném okamžiku, tj. na jeho identifikaci, využití a následné překonání. TWINERA poskytuje podporu v procesu analýzy, návrhu a řízení změn. Zohledňuje současné trendy trhu a aplikuje nejmodernější principy pro řešení změn. 

Zaměřujeme se na vedení celého procesu změny v následujících oblastech:

 • Analýza a provedení změny na úrovni organizace
 • Plán klíčového projektu nebo jeho změna
 • Řešení netriviálních problémů a dilemat (Win-Win-Win Problem Solving)
 • Maximalizace průtoku kontribuční marže organizace
 • Synchronizace organizace podle kritických zdrojů / kapacit
 • Brainstorming založený na logických myšlenkových procesech TOC

a dále poradenství a implementace TOC metod:

 • SPE (Sales process engineering) – Prodej jako řízený proces, včetně způsobu vedení obchodních jednání (s aplikací SPIN a Challenger Sale / Insight Selling principů)
 • CCPM (Critical chain Project Management) – Projektové řízení s kombinací principů kritického řetězce a agilních metod, v jedno- nebo multi-projektových prostředích (sdílení zdrojů)
 • DBR (Drum-buffer-rope) – Řízení výroby a provozu podle úzkého místa (synchronizace)
 • SCM (Supply chain management) – Řízení dodavatelského řetězce podle konečného spotřebitele a nezávislosti na předpovědi spotřeby (forecasting-u)
 • S&T (Strategy and tactic tree) –  Strategie rozvoje organizace napříč organizací (s horizontálním i vertikálním rozpadem strategie a taktiky napříč organizací) založená na řízení kritických omezení
 • TA (Throughput accounting) – Integrace finančních a operačních informací k rozhodování, tj. rozhodování podle vlivu kritického omezení organizace na tvorbu zisku, případně toku peněz

a poradenství a implementace TLSS metod:

 • TOC v rámci TLSS metod zlepšování – proces pro maximalizaci využití kritického omezení organizace
 • LEAN – zkracování průběžné doby procesu a odstraňování plýtvání – aplikace na neúzká místa procesu
 • SIX SIGMA – snižování variability procesů na vysoký stupeň kvality výroby nebo poskytování služeb