Je mnohem snazší investovat milióny, než změnit chování a principy, které byly léta budovány.

Intuice, založená na letech zkušeností, je výborným pomocníkem. Pokud se však realita mění směrem, který je s ní v rozporu, může se stát obtížně překonatelnou překážkou.

Typické situace

  • Zvažujete, jestli má smysl plánovat a realizovat dlouhodobé strategické záměry na trhu, který se stává stále více nepředvídatelným?
  • Nemůžete se zabývat dalšími kvartály, když nevíte, jak splnit současný?
  • Řada skvělých záměrů nepřináší očekávaný efekt nebo přichází pozdě?
  • Smysluplné záměry jsou investičně náročné a jejich návratnost dlouhá, pro investory neakceptovatelná?

 

Podstata problému

  • Odhady a předpovědi vývoje trhu jsou každým rokem méně spolehlivější a smysluplnější. 
  • Stále častěji dochází k zásadním a prudkým změnám tržních podmínek.
  • Situaci stěžuje navíc neustále rostoucí komplexita a rostoucí pestrost nabídek produktů a služeb.
  • Snaha o lepší predikci vývoje trhu je překážkou růstu. 

Většina organizací provádí mnoho zlepšení najednou v naději, že výsledné zlepšení bude jejich součtem, nebo že se alespoň některá z nich povedou. Realita je taková, že až posílení úzkého místa organizace přináší zásadní zlepšení. Ostatní změny přinášejí buď žádné nebo pouze drobné zlepšení, ale především však zatíží kritické zdroje, vyvolají předčasné investice, blokují využití úzkých míst nebo zpožďují reakci na tržní změny.

Směr řešení

Tam, kde nelze předvídat, je lepší rychle reagovat a přizpůsobovat se. FLEXIBILITA hraje a bude hrát ve strategii mnohem větší roli než PŘEDVÍDATELNOST vývoje. Strategie postavená na maximální flexibilitě dramaticky mění způsob, jak musí být zajištěny kritické faktory úspěchu organizace.

Aby mohla organizace rychle reagovat na změny trhu, musí se soustředit na jeho nejatraktivnější část. Současně musí zajistit určitou malou přítomnost v ostatních segmentech portfolia trhu, která ale nevytíží a neomezí kritické zdroje z klíčového segmentu. Tato malá přítomnost umožní kdykoliv bleskově přeorientovat své zdroje, když se atraktivita mezi segmenty trhu změní. Organizace nesmí mít pevně alokované své zdroje k tržním segmentům, ale ke své odbornosti, jinak je nebude schopna rychle přeskupit.

Zaměstnanci představují klíčový zdroj v naprosté většině organizací. Jejich flexibilita, kreativita a ochota riskovat je zcela zásadně spjatá se spokojeností a vnímáním jejich stability v organizaci. Jejich oddanost, nasazení a ochota k rychlým a častým změnám je na tomto vnímání přímo závislá. Hromadné propouštění a jeho hrozba tuto flexibilitu zcela potlačí. Propouštěnými jsou často ti, kteří se nejvíce podíleli na zlepšeních (jejich pracovní místo se typicky stává nadbytečné). To zcela demotivuje ty, kteří zůstali v organizaci, od přinášení dalších nápadů na zlepšení. Propouštění je neospravedlnitelné, pokud není organizace v krizi finanční hotovosti. Ušetřené náklady z propouštění se dostanou do naprostého nepoměru ke ztrátám, které vzniknou v důsledku ztráty flexibility a tvořivosti zaměstnanců. Mnohem účinnější než šetření na mzdových nákladech, je využití disponibilního lidského potenciálu pro zvýšení objemu příležitostí jinde. Přeskupení sil je snadnější, když pracovní síly nejsou přivázány organizačně k segmentům trhu, ale k odbornosti.

Cílový stav

Flexibilní organizace se soustředí na nejziskovější část trhu a je schopna kdykoliv se přeorientovat, a to rychle a bez negativních dopadů na zaměstnance a zákazníky. Zaměstnanci, kteří nejsou pod hrozbou propouštění, jsou ochotni hledat nové postupy, zdravě riskovat, rychle a beze strachu provádět změny. Organizační struktura je plochá, sdružená po specializacích, ne po tržních segmentech. Celá organizace se přizpůsobuje maximálnímu využití úzkého místa, které určuje výkon celé organizace.

 

Jak postupovat dál ?​

Využijte nabídku na bezplatné 90 min. pracovní setkání, na kterém se dozvíte, jak postupovat a vytvořit strategii orientovanou na flexibilitu ve Vaší specifické situaci.