ZMĚNY NA ÚROVNI ORGANIZACE JAKO CELKU

Každá organizace čelí omezením vyšší výkonnosti. Víte, které omezení je nejkritičtější? Znáte pravou příčinu jeho existence? Pokoušeli jste se řešit související rozpor několikrát, stále dokola? Řešení pravděpodobně nebylo na úrovni pravé příčiny nebo jste použili nesprávný předpoklad, který drží organizaci nebo určitý problém stále v nevyřešené situaci. 

Poradce transformačních změn Vám může v úzké spolupráci s Vašim vedením pomoci s částí nebo s celým procesem změny:

  1. Popis hlavních nežádoucích efektů organizace
  2. Identifikace společné příčiny (pravé příčiny)
  3. Řešení rozporu na úrovni pravé příčiny
  4. Návrh modelu budoucí (žádoucí) reality organizace
  5. Ošetření negativních efektů spojených se změnou
  6. Návrh implementačního plánu změny
  7. Překonání jednotlivých stupňů odporu ke změnám
  8. Řízení transformační změny
  9. Implementace procesu neustálého zlepšování

Součástí procesu je seznámení s principy a metodami řízení omezení TOC.