Obchodníci věnují obchodním jednáním pouze 10% svého času

Zvyšující se složitost produktů a služeb způsobuje růst podpůrných činností. Nároky na čas a znalosti obchodníka rostou. Obchodníkovi už nezbývá mnoho času pro klíčovou činnost - obchodní jednání.

Obchod řešený marketingovými nástroji bez obchodníků, tj. v rámci obchodních řetězců, e-shopů, apod. najdete v části Distribuce. 

Typické situace

  • Obchodníci tráví příliš mnoho času jinými činnostmi než obchodním jednáním
  • Mezi obchodníky jsou značné rozdíly a jejich vlastní výkon má velké výkyvy
  • Mezi obchodníky a organizací vznikají neustálé konflikty
  • Obchodníci projdou řadou školení, ale výsledek je minimální
  • Fluktuace obchodníků je vysoká, nastavení vhodných kvót a provizí obtížné
  • Obchodníci mají stále menší přidanou hodnotu v očích zákazníků, sjednávání schůzek se stává těžší

Úzké místo obchodu se obvykle nachází v některé z následujících oblastí:

Podstata problému

Dosažení tržeb je přímo závislé na objemu produktivních obchodních jednání, na kterých však obchodníci tráví pouze cca 10% svých časových kapacit. Jejich nedostatečné využití pro jednání je nejčastějším případem kritického omezení obchodu.

Se stále se zvyšující komplexitou produktů a služeb rostou nároky na znalosti, schopnosti obchodníků a přípravu obchodních jednání. Tyto faktory omezují čas obchodníka pro obchodní jednání, a tím snižují objem potenciálních tržeb.

Řada manažerů se pokouší přesouvat podpůrné aktivity z obchodníků na jiné týmy. Přes dílčí úspěchy se většinou nedaří zvýšit objem jednání a tržeb.

Směr řešení

Cílový stav

Jak postupovat dál ?